Kleine Kleine Watersalamander

Kleine watersalamander – Triturus vulgaris

Til ik in de tuin een bloempot op, zit er een hele kleine Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris voorheen Triturus vulgaris) onder. Het circa twee centimeter lange jong van vorig jaar zit nog in de landfase en binnenkort zal dit amfibie wel in onze vijver duiken.

Smooth newt, Common newt, Amphibians

Comments are closed.