Gewoon Sterrenmos

Sporenkapsels van gewoon sterrenmos.

Gewoon sterrenmos (Mnium hornum) is een van de meest algemeen voorkomende mossoorten in Nederland. De soort komt voor op de grond in allerlei bossen, greppels en boswallen.

Comments are closed.