Speerdistel

Speerdistel

Speerdistel

De speerdistel (Cirsium vulgare) is een algemeen voorkomende plant die het op open, vochtige, zeer voedselrijke, omgewerkte grond het beste naar zijn zin heeft en dan wel een hoogte van 120 centimeter kan bereiken.