Bedeguaargal

Bedeguaargal op hondsroos

Bedeguaargal op hondsroos

Wellicht heeft u wel eens deze ongeveer vijf centimeter grote groeisels gezien op rozentakken. Het gaat om een gal en wel de bedeguaargal of slaapappelgal, een algemeen voorkomende gal van de galwesp Diplolepis rosae.
De gallen onstaan nadat eitjes worden gelegd in de steel van de roos. Deze veroorzaken een woekering van de plant waarin de larven van de galwesp voedsel en beschutting vinden.
Vroeger dacht men dat je beter sliep als je zo’n gal onder je kussen stopte, vandaar de naam slaapappelgal.

Urntjeswesp 5

Met alg is het nest gecamoufleerd

Met alg is het nest gecamoufleerd

vervolg van 13 september.

Wie nu denkt dat de urntjeswesp Eumenes papillarius klaar is met haar nest heeft het mis. Om het nest te camoufleren bedekt de wesp het nest met wat alg. Na enige dagen is het nest bijna niet meer zichtbaar tussen de korstmossen van de steen.
Nu maar hopen dat het volgend jaar een nieuwe generatie Eumenes papillarius gezond het nest verlaat.

Urntjeswesp 4

Eumenes papillarius sluit haar nestopening

Eumenes papillarius sluit haar nestopening

vervolg van 11 september.

Hier nog een opname van urntjeswesp Eumenes papillarius tijdens het dichtmaken van de nestopening.

Wordt vervolgd

Urntjeswesp 3

Eumenes papillarius sluit de nestopening met specie

Eumenes papillarius sluit de nestopening met specie

vervolg van 9 september.

We zijn hier op het punt aangeland dat de urntjeswesp Eumenes papillarius de opening van haar nest dichtmaakt. Helaas heb ik inbrengen van de rupsen gemist.
De urnvormige rand wordt met speeksel weer tot een zachte specie gemaakt en gebruikt om het gat te dichten.

Wordt vervolgd …

Urntjeswesp 2

Trechtervormige nestingang

Trechtervormige nestingang

vervolg van 7 september.

Een tijdje later is het nestcel van urntjeswesp Eumenes papillarius volledig klaar om in gebruik te worden genomen. Nu wordt ook duidelijk waarom deze groep van wespen urntjeswespen genoemd worden: de opening van het nest lijkt heel veel op de hals van een urn. Deze vorm heeft een tweeledig doel, namelijk als trechter en specievoorraad.
De wesp gaat nu op zoek naar de rups van (meestal) een spanner, verdooft deze met een steek van haar angel en duwt deze door het trechtervormige gat naar binnen. Meerdere rupsen worden zo naar binnen gepropt. Deze rupsen dienen later als levend voedsel voor de larve van de wesp.
Nadat de wesp één eitje in het nest heeft afgezet wordt het gaatje afgesloten gebruik makend van de specie uit de trechter.

Wordt vervolgd …

Urntjeswesp 1

Begin van het nest

Begin van het nest

Zo begint het allemaal: de bouw van een nest van de urntjeswesp Eumenes papillarius. In dit geval gemetseld op de oostkant van een flinke zwerfkei. De doorsnede van de nestcel is ongeveer twee centimeter.

Ben benieuwd wat er verder gebeurt …

Trichrysis cyanea

Goudwesp Trichrysis cyanea

Goudwesp Trichrysis cyanea

Goudwespen (Chrysididae) zijn herkenbaar aan hun schitterende metaalkleuren over hun lichaam en poten. Allerlei rode-, groene- en blauwgekleurde soorten zijn er, bovendien kunnen deze kleuren ook in een mix voorkomen.
Goudwespen hebben een parasitaire levenswijze. Ze leggen hun eitjes in de nesten van andere insecten, meestal in die van bijen en wespen. De larven voeden zich dan met de larven van hun gastheer.
Op de foto is de goudwesp Trichrysis cyanea zichtbaar die ik betrapte terwijl zij scharrelde over het bijenhotel in de tuin. Ik heb het ongeveer zes millimeter kleine insect even gevangen om het op de foto te kunnen zetten, inmiddels vliegt het weer vrolijk rond.

Muurwesp

Vrouwtje van een muurwesp

Vrouwtje van een muurwesp

Deze wesp was bezig een nest te maken in een van de gaten van mijn insectenblok. Voor de foto heb ik haar even gevangen en op een witte ondergrond geplaatst.
Het gaat hier om het vrouwtje van een muurwesp (Ancistrocerus sp.). Om welke soort het exact gaat is niet van een foto te bepalen, deze groep van leemwespen lijkt sprekend op elkaar.

Gewone Eikengalwesp 10

Gaatje waar de galwesp uit is gekomen

Gaatje waar de galwesp uit is gekomen

… vervolg van gisteren.

Een lege galappel is nog de enige herinnering aan onze gewone eikengalwesp (Cynips quercusfolii).
Tenslotte nog een blik op de uitgeknaagde opening van nog geen twee millimeter waar ze uitgekropen is. Je kunt de kleine hapjes langs de rand nog zien.

Gewone Eikengalwesp 9

Een laatste blik op haar oude woning

Een laatste blik op haar oude woning

… vervolg van gisteren.

De gewone eikengalwesp (Cynips quercusfolii) werpt nog een laatste blik op haar kraamkamer voor ze vertrekt.

Wordt vervolgd …