Rode Hooiwagen 2

Rode hooiwagen

… vervolg van 27 januari.

Hier een beter aanzicht op de typische tekening van het achterlijf van een vrouwtje rode hooiwagen (Opilio canestrinii).

Rode Hooiwagen 1

Rode hooiwagen

Nog even een hooiwagen uit de oude doos. De soort op de foto is een rode hooiwagen (Opilio canestrinii). Ook weer een zeer algemene soort van tuinen en parken. Vaak te vinden op kruiden en muren.
De vrouwtjes (zoals deze) zijn bleekgeel en hebben zwarte, witbegrensde dwarsstreepjes op het achterlijf. De poten zijn afwisselend licht en donker geringd.

Wordt vervolgd

Opilio Saxatilis 2

Opilio saxatilis

… vervolg van 21 januari.

Op deze foto van Opilio saxatilis is de verdikte femur van de eerste poot goed te zien. Bovendien zijn de poten bezet met krachtige doorns.
De oogheuvel heeft twee rijen met 4 tot 6 tanden.

Opilio Saxatilis 1

Opilio saxatilis

Ook Opilio saxatilis is een algemeen voorkomende hooiwagen in ons land, maar is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied.
Opilio saxatilis varieert in lengte van 3 mm (mannetjes) tot bijna 6 mm (vrouwtjes). De femur (eerste deel poot vanaf het lichaam) van de eerste en derde poot is opvallend verdikt. Meestal zijn ze voorzien van lichte streep over het lichaam.

Wordt vervolgd

Gewone Hooiwagen 3

Gewone hooiwagen

… vervolg van 17 januari.

Om het verhaal over de gewone hooiwagen (Phalangium opilio) af te maken hierbij nog een bovenaanzicht.

Gewone Hooiwagen 1

Gewone hooiwagen

Het beestje op deze foto is een gewone hooiwagen (Phalangium opilio), zeer algemeen, zelfs over de hele wereld.
De gewone hooiwagen varieert in lengte van 4 mm (mannetje) tot bijna 8 mm (vrouwtje), heeft lange poten en een lichaam bedekt met stekels. De mannetjes hebben zeer lange palpen, ze vrouwtjes zijn kalkwit aan de onderzijde.

Wat zijn het toch bijzondere wezens.

Wordt vervolgd

Leiobunum Rotundum

Leiobunum rotundum

Hooiwagen Leiobunum rotundum is een zeer algemeen voorkomende soort in Nederland. Het is een flinke hooiwagen met een lichaamslengte van 3 tot 5,5 mm en pootlengte van 45 tot 60 mm.
De oogheuvel is zwart met meestal een lichte band tussen de ogen. Het mannetje is egaal roodbruin en wat kleiner dan het vrouwtje en bovendien heeft zij een donkere band over de rug.

Paroligolophus agrestis

Paroligolophus agrestis

Paroligolophus agrestis

Ik had al eens eerder over de hooiwagen Paroligolophus agrestis geschreven en heb er laatst weer een gefotografeerd. Bij deze het resultaat.

Platybunus pinetorum

Platybunus pinetorum

Platybunus pinetorum

Met lange poten en een lichaam van 5 tot 8 millimeter is de hooiwagen Platybunus pinetorum een forse verschijning. Enkele kenmerken zijn dat de oogheuvel breder dan lang is en de ogen zwart omrand. Opvallend zijn verder de forse tanden op de palpen.
Platybunus pinetorum is zeer zeldzaam in Nederland. Ik heb dit vrouwtje in Duitsland gefotografeerd, daar wordt deze soort steeds vaker wordt gemeld.

Rode Hooiwagen

Rode hooiwagen

Rode hooiwagen

De rode hooiwagen (Opilio canestrinii) zul je in deze tijd van het jaar waarschijnlijk niet meer aantreffen, maar in zachte winters zijn ze tot in februari te vinden. De meest actieve periode is van september tot in november.
Met een lengte van 3,8 mm (mannetjes) tot 8 mm (vrouwtjes) zijn het middelgrote hooiwagens. Verder zijn ze lichtgekleurd en langbenig.
De habitat van de rode hooiwagen is tuin en park, verder ook te vinden in meer natuurlijke biotopen zoals bosranden, lichte bossen en ruig begroeide oevers.
Oorspronkelijk is de rode hooiwagen afkomstig uit Italië en in de laatste 20 jaar over heel West-Europa verbreid.

Let op de droeve blik van dit vrouwtje, dat zou ik overigens ook zijn als ik een been miste.