Recente reacties

Gewone Schoorsteenwesp

Gewone schoorsteenwesp

Gewone schoorsteenwesp

De gewone schoorsteenwesp (Odynerus spinipes) maakt haar nestgang bij voorkeur in steile, lemige wanden. Het materiaal dat uit de gang komt wordt gebruikt om een soort schoorsteen te bouwen op de uitgang. Deze worden naarmate ze langer worden (tot wel vijf centimeter) ook steeds krommer.
Aan het einde van de nestgang maakt ze een broedkamer waar een eitje wordt gelegd. Daarna wordt deze broedkamer gevuld met 12 tot 20 larven van blad- en snuitkevers en afgesloten. Meerdere broedkamers worden vervolgens gemaakt in zijdelings afsplitsende gangen. Tenslotte wordt het nest afgesloten met het materiaal van het schoorsteentje onder het motto: wie wat bewaart die heeft wat.

Wordt vervolgd …

Rosse Metselbij

Vrouwtje rosse metselbij op viburnum

Vrouwtje rosse metselbij op viburnum

O,o, wat gaat het toch allemaal hard in de natuur. Wat een paar weken warm weer al niet teweeg brengt.
De rosse metselbijen (Osmia rufa) op het bijenblok zijn al weer uitgeslopen. Eerst de mannetjes en een aantal dagen later de vrouwtjes. Nadat ze bevrucht zijn beginnen de vrouwtjes met het maken van nieuwe nesten. Ze verzamelen stuifmeel in hun buikschuiertjes, deponeren dat in de nestgang, leggen er een eitje bij, metselen er een wandje voor en zo wordt cel voor cel aan een nieuwe generatie rosse metselbijen gewerkt.

Leven in een Buis

Opengewerkte nestgang in bamboe

Opengewerkte nestgang in bamboe

Ik heb al een paar schijven van een boomstam waar ik gaten ik heb geboord, op een zonnige plek in mijn tuin hangen. Hierin kunnen solitaire bijen en wespen hun nesten maken. Ze worden goed bezocht en ik was benieuwd wat zich eigenlijk binnen in die nesten afspeeld.
Om het binnenste te kunnen bekijken heb ik een aantal stukken bamboe in de lengte gespleten en de beide helften weer met tape weer aan elkaar vastgemaakt. Met het open eind naar buiten heb ik ze in de buurt van de andere nesten opgehangen.
Na een paar weken was een van de bamboenesten aan de voorkant dichtgemetseld. Voorzichtig heb ik de beide helften losgemaakt en telde zeven cellen in de nestgang. De voorste was leeg. Dit wordt met opzet gedaan omdat vogels de opening stuk maken op zoek naar voedsel. Pech gehad jongens!
In de andere zes cellen waren drie larvenstadia zichtbaar: van bewegende larve tot pop.
Nadat ik de open nestgang gefotografeerd had, heb ik beide helften weer aan elkaar verbonden en op  zijn plaats teruggehangen.
Ik weet niet welke soort de cellen bevolkte, dat hoop ik volgend jaar uit te vinden.