Rode Hooiwagen

Rode hooiwagen

Rode hooiwagen

De rode hooiwagen (Opilio canestrinii) zul je in deze tijd van het jaar waarschijnlijk niet meer aantreffen, maar in zachte winters zijn ze tot in februari te vinden. De meest actieve periode is van september tot in november.
Met een lengte van 3,8 mm (mannetjes) tot 8 mm (vrouwtjes) zijn het middelgrote hooiwagens. Verder zijn ze lichtgekleurd en langbenig.
De habitat van de rode hooiwagen is tuin en park, verder ook te vinden in meer natuurlijke biotopen zoals bosranden, lichte bossen en ruig begroeide oevers.
Oorspronkelijk is de rode hooiwagen afkomstig uit Italië en in de laatste 20 jaar over heel West-Europa verbreid.

Let op de droeve blik van dit vrouwtje, dat zou ik overigens ook zijn als ik een been miste.

Bank

Bank

Bank

Looks like an aerial picture of a hilly coast. In fact it’s sunken soil at the bank of a small canal.

Dutch: Verzakte oever van een sloot

Windy, Cold but Sunny

Reed

Reed

I don’t know what’s wrong with the weather this winter. Much too warm for the time of the year, windy, and it doesn’t seem to stop raining. Last sunday the sun was shining finally after a long period of rain and storms. The occasion for me to make some pictures with my new Canon Powershot G7 camera. I’m still in the experimenting phase with this camera, it’s totally different from my Canon EOS 5D.
Here’s a picture of some reedland along a canal.

Nieuwe Kreek

Nog kale oevers

Nog kale oevers

De oevers van deze kreek zijn nog wat kaal, maar het zal niet langer duren totdat de vegetatie het heeft overgenomen.