Recente reacties

Leiobunum Rotundum

Leiobunum rotundum

Hooiwagen Leiobunum rotundum is een zeer algemeen voorkomende soort in Nederland. Het is een flinke hooiwagen met een lichaamslengte van 3 tot 5,5 mm en pootlengte van 45 tot 60 mm.
De oogheuvel is zwart met meestal een lichte band tussen de ogen. Het mannetje is egaal roodbruin en wat kleiner dan het vrouwtje en bovendien heeft zij een donkere band over de rug.

Platybunus pinetorum

Platybunus pinetorum

Platybunus pinetorum

Met lange poten en een lichaam van 5 tot 8 millimeter is de hooiwagen Platybunus pinetorum een forse verschijning. Enkele kenmerken zijn dat de oogheuvel breder dan lang is en de ogen zwart omrand. Opvallend zijn verder de forse tanden op de palpen.
Platybunus pinetorum is zeer zeldzaam in Nederland. Ik heb dit vrouwtje in Duitsland gefotografeerd, daar wordt deze soort steeds vaker wordt gemeld.

Oligolophus hanseni 2

Detail van het kopborststuk van Lacinus ephippiatus

Detail van het kopborststuk van Oligolophus hanseni

… vervolg van 26 december.

Het is een behoorlijke crop van de originele afbeelding, maar je kunt hier wel een aantal typische kenmerken van de hooiwagen Oligolophus hanseni zien.
De oogheuvel met daarop twee rijen van vijf of zes lange tanden is er een van. Verder zie je voor de oogheuvel op de punt van het kopborststuk de zogenaamde drietand met drie ongeveer even lange, omhoog wijzende tanden.

Zo uitvergroot is pas goed te zien wat een bijzondere dieren hooiwagens zijn.

Oligolophus hanseni

Vrouwtje Lacinus ephippiatus

Vrouwtje Oligolophus hanseni

Ze ziet er zo groot in beeld vervaarlijk uit, maar dat valt wel mee hoor. Het is slechts een hooiwagen en wel Oligolophus hanseni.
Hooiwagens (Opiliones) vormen een orde binnen de de klasse van spinachtigen (Arachnida). Er zijn wereldwijd ongeveer 6000 soorten beschreven. In Nederland zijn 30 soorten bekend.

Hooiwagens worden vaak met spinnen verward, vooral met de grote trilspin (Pholcus phalangioides). Het duidelijkste verschil met spinnen is de afwezigheid van de sterke insnoering tussen kopborststuk en achterlijf. Ook hebben hooiwagens geen spintepels of gifklieren.

 

 

De belangrijkste kenmerken van hooiwagens zijn:

  • vier paar poten
  • kopborststuk en achterlijf die over de volle breedte versmolten zijn
  • aanwezigheid van een oogheuvel op het kopborststuk
  • bezit van inwendige geslachtsorganen

Bron: De Nederlandse Hooiwagens door Hay Wijnhoven

Wordt vervolgd …