Groene Zandloopkever 2

Groene zandloopkever

… vervolg van 30 juli.

Op deze foto kun je de enorme kaken van de groene zandloopkever (Cicindela campestris) bewonderen. Deze kaken komen goed van pas bij het in stukken knippen van hun prooi. Na verteringssappen te hebben ingespoten wordt de inhoud vervolgens leeggezogen. Tot de prooi van deze zandloopkever behoren onder andere mieren, spinnen, vliegen en muggen.
Let ook eens op de bolle ogen en de voor de ogen geplaatste antennen.

Brede Wielwebspin

Brede wielwebspin

Brede wielwebspin

In de herfst van het vorige jaar troffen we op de Veluwe een aantal uit dor gras gevlochten nestjes aan. De nestjes bevonden zich in de top van het gras.
Na het openmaken van zo’n nestje bleek er een klein spinnetje in te zitten en wel een brede wielwebspin (Agalenatea redii). Ik neem aan dat de spinnetjes in de nestjes overwinteren, maar kan verder geen informatie vinden over dit gedrag.
Leuk om te vermelden is dat deze spinnensoort in het Duits “Körbchenspinne” (mandjesspin) wordt genoemd, maar dat is omdat de spin in een gesponnen mandje naast haar web wacht op een prooi.

Grote Trilspin

Vrouwtje van de grote trilspin

Grote trilspin

Dit vrouwtje van de grote trilspin (Pholcus phalangioides) hangt al weken bij ons in de gang aan het plafond. Hij doet daar geen vlieg kwaad (of toch wel) dus laten we haar maar zitten.
Ze zit al die tijd bewegingloos te wachten tot er een prooi voorbij komt, de honger schijnt haar niet te deren.

Grote Kaardespin 2

Achterpoot van de grote kaardespin met calamistrum

Achterpoot van de grote kaardespin met calamistrum

Op de foto van de grote kaardespin (Amaurobius ferox) van eergisteren is al enigszins te zien dat op de voorlaatste segmenten van de achterpoten zwarte lijntjes staan. Dit zijn de voor de groep nachtkaardespinnen kenmerkende kammetjes (calamistrum) en bestaan uit rijtjes korte stijve haartjes. Met dit calamistrum kammen  ze delen van hun spinsel heel wollig, zodanig dat hun prooi erin blijft haken als ze er mee in aanraking komen. De prooi probeert nu wanhopig uit de verstrikking te geraken en raakt na verloop van tijd uitgeput. Dit is het moment waarop de kaardespin de prooi doodt.
Het spinsel van nachtkaardespinnen komet niet uit een gewone spintepel zoals de meeste soorten maar een zogenaamd cribellum, een orgaan waaruit vele dunne spindraadjes komen.

De foto’s tonen een van de achterpoten van de grote kaardespin met daarop het calamistrum.

Calamistrum op voorlaatste segment

Calamistrum op voorlaatste segment

Hongerige Ringslang

Ringslang met een pad in zijn bek

Ringslang met een pad in zijn bek

Dat slangen prooien kunnen doorslikken die groter zijn dan zichzelf wist ik wel, maar toen ik deze ringslang (Natrix natrix) ontdekte die half uit een rots hing met een enorme pad in zijn bek was ik wel erg verbaasd.
Ik maakte wat opnames van dit bijzondere tafereel. Na een tijdje liet de slang zijn prooi vallen en vertrok. Waarschijnlijk kon de slang mijn aanwezigheid niet waarderen. De pad bloedde, maar was nog levend en wandelde weg …