Wilde Peen

Blad van de wilde peen

Blad van de wilde peen

De wilde peen (Daucus carota) is een plant uit de schermbloemenfamilie en onderscheid zich van de ons zo welbekende eetbare peen door de witte vertakte penwortel. Het is een tweejarige plant die kou nodig heeft om te kunnen bloeien. Na de winter, in het tweede jaar, gebruikt de wilde peen de voedingsstoffen uit de wortel voor de bloei. De plant wordt 30 tot 90 centimeter hoog.

Pyjamazweefvlieg op Slaapmutsje

Vrouwtje pyjamazweefvlieg op een slaapmutsje

Vrouwtje pyjamazweefvlieg op een slaapmutsje

Deze foto heb ik al een maand geleden gemaakt maar is door de drukte even aan mijn aandacht ontsnapt. Hij is volgens mij wel mooi genoeg om toch nog geplaatst te worden.
Het is een vrouwtje van de pyjamazweefvlieg (Episyrphus balteatus) die zich te goed doet aan de nectar van een slaapmutsje.
De pyjamazweefvlieg is een algemeen voorkomende soort die het hele jaar door aangetroffen kan worden. Deze zweefvlieg zie je vaak op een plek stilhangen in de lucht. Het is een regelmatige bezoeker van allerlei bloemen, vooral schermbloemachtigen.