Gewone Schoorsteenwesp 2

Schoorsteen op nestgang

Schoorsteen op nestgang

… vervolg van eergisteren.

Om het verhaal compleet te maken nog een foto van zo’n schoorsteen van de gewone schoorsteenwesp (Odynerus spinipes). De schoorsteen is gemaakt van met water geweekte leem uit het nest. Ik schat de lengte van de schoorsteen op drie centimeter.

Gewone Schoorsteenwesp

Gewone schoorsteenwesp

Gewone schoorsteenwesp

De gewone schoorsteenwesp (Odynerus spinipes) maakt haar nestgang bij voorkeur in steile, lemige wanden. Het materiaal dat uit de gang komt wordt gebruikt om een soort schoorsteen te bouwen op de uitgang. Deze worden naarmate ze langer worden (tot wel vijf centimeter) ook steeds krommer.
Aan het einde van de nestgang maakt ze een broedkamer waar een eitje wordt gelegd. Daarna wordt deze broedkamer gevuld met 12 tot 20 larven van blad- en snuitkevers en afgesloten. Meerdere broedkamers worden vervolgens gemaakt in zijdelings afsplitsende gangen. Tenslotte wordt het nest afgesloten met het materiaal van het schoorsteentje onder het motto: wie wat bewaart die heeft wat.

Wordt vervolgd …