Plat Dambordje en Sinaasappelkorst

Plat dambordje en sinaasappelkorst

Wat zijn dat nu weer voor termen, zult u wel denken. Nou, het zijn korstmossen, lichenen, een symbiose tussen een algen en schimmels.
Het witte korstmos is plat dambordje (Aspicilia calcarea), een vrij algemene soort op (hard) kalkhoudend gesteente, stoepranden en tegels.
De gele soort is sinaasappelkorst (Caloplaca saxicola), ook algemeen op kalkhoudend gesteente, vooral cement van muren en op baksteen.

Gele Aardappelbovist

Gele aardappelbovist

Gele aardappelbovist

De gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum) behoort tot een van de meest algemeen voorkomende paddenstoelensoorten van Nederland. Hij kan tot 10 cm groot worden en heeft een harde buitenlaag die onregelmatig openscheurt als de paddenstoel rijp is. De soort leeft in symbiose met een groot aantal boomsoorten.
Bovisten behoren tot de buikzwammen. Kenmerkend voor deze groep is dat de sporen worden gevormd binnenin het vruchtlichaam en niet in de open lucht. Pas als de sporen rijp zijn opent het vruchtlichaam zich en kunnen ze door de wind worden verspreid.

Kopjesbekermos

Kopjesbekermos

Kopjesbekermos

Op een dikke tak van een oude jeneverbes groeide deze groep kopjesbekermos (Cladonia fimbriata) , een korstmos in de vorm van kleine bekertjes.
Korstmossen zijn eigenlijk geen planten, maar een samenwerking (symbiose) tussen schimmels en algen. De schimmels bepalen de vorm en de algen zorgen voor de fotosynthese, maar in plaats van suiker zoals bij normale fotosynthese maken deze algen suikeralcoholen die door de schimmel kunnen worden gebruikt.

Rode Heidelucifer

Rode heidelucifer op mos

Rode heidelucifer op mos

Het lijkt een plantje, maar het is een korstmos, een symbiose tussen schimmels en algen. De Rode heidelucifer (Cladonia floerkeana) is een vrij algemene soort in het veld en op de heide. Opvallend zijn de rode apothecieen (vruchtlichamen) op de topjes die de korstmos doen lijken op een lucifer.

Maritime Sunburst Lichen

Xanthoria parietina

Xanthoria parietina

Lichens are symbiotic associations of a fungus with a photosynthetic partner, usually algae.
The lichen on this Jewish gravestone is Maritime Sunburst Lichen (Xantoria parietina).

Dutch: Groot dooiermos