Echt Judasoor

Echt Judasoor

Echt Judasoor (Auricularia auricularia-judae) is een algemeen voorkomende zwam die je het hele jaar kunt aantreffen op zowel levende als dode stammen en takken van loofbomen, maar vooral op vlier en esdoorn.
Bij vochtige weersomstandigheden voelt de zwam zacht aan en ziet er dan soms ook uit als een echt oor, compleet met aders.

Heksenboter

Heksenboter

Heksenboter

Zwammen kunnen rare vormen aannemen. Neem nu heksenboter (Fuligo septica) of runbloem, een zogenaamde slijmzwam of Myxomyceet.
Eigenlijk worden slijmzwammen niet tot de schimmels gerekend maar de meeste paddenstoelendeskundigen zijn er niet vies van. Slijmzwammen ontstaan uit sporen waarop zich microscopisch kleine kruipende of zwemmende beginstadia vormen die overgaan in een zich horizontaal of verticaal voortbewegend stadium, het plasmodium, en eindigen in een gefixeerd stadium met vruchtlichamen waarin zich de sporen ontwikkelen waarmee ze zich voortplanten en verspreiden.
Begrijpt u het nog?

Bron: Paddenstoelen Encyclopedie door Gerrit J. keizer